Umowa realizatorska w formie aktu notarialnego (tzw. umowa przedwstępna)

Ukryte koszty – o czym milczy deweloper w reklamie?

Joanna Marska-Romaniszyn    04 września 2015    Komentarze (8)

Deweloperzy lubią się chwalić w swoich reklamach tym, że koszty utrzymania mieszkania czy innego lokalu w ramach danej inwestycji są niskie. Często jednak zapominają dodać, że właściciel lokalu będzie zobowiązany ponosić również inne koszty. . Jakie to koszty? Jako przykład podam reklamę inwestycji, z którą się zetknęłam: Jeden z deweloperów sprzedaje apartamenty wchodzące w skład […]

Kontynuujemy temat odstąpienia od umowy na wypadek nieuzyskania kredytu. . Jak powinien być sformułowany zapis w umowie deweloperskiej (albo innej zobowiązującej do przeniesienia własności) żeby odpowiednio zabezpieczał Twoje interesy? . Przede wszystkim: unikaj określeń, które są niejasne czy pozostawiają pole do interpretacji. Niebezpiecznym zapisem jest na przykład warunek, by nieuzyskanie kredytu nie nastąpiło „z winy […]

Jeśli czytałeś wpis o możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez dewelopera, to wiesz, że co do zasady po podpisaniu umowy deweloperskiej (albo innej umowy) nie będziesz od niej mógł się tak po prostu „uwolnić” – chyba że deweloper wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy. To niebezpieczne dla osób, które mieszkanie, garaż czy inny lokal […]

Ostatnio pisałam o tym, że jeśli dojdzie już do zawarcia umowy deweloperskiej (albo innej zobowiązującej Cię do zakupu lokalu), to nie tak łatwo jest od takiej umowy odstąpić – nawet jeśli jesteś zmuszony do rezygnacji z lokalu z przyczyn niezależnych od Ciebie. Dlatego zanim podpiszesz umowę, dobrze się zastanów nad konsekwencjami. . Pomyśl, co mogłoby […]

Tydzień temu pisałam o najróżniejszych powodach odstąpienia od umowy zawartej z deweloperem. Ale czy masz prawo odstąpić od umowy, jeśli deweloper wywiązuje się z umowy i dotychczas nie masz mu nic do zarzucenia? Czy brak pieniędzy na zakup mieszkania (nawet niezawiniony przez Ciebie) sprawia, że możesz z takiej umowy „zrezygnować” nawet jeśli deweloper się na […]