Umowa realizatorska w formie aktu notarialnego (tzw. umowa przedwstępna)

Niedawno w „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł na temat planowanych zmian w ustawie deweloperskiej (dostęp jest płatny). Pod artykułem znalazł się komentarz internauty „slavo” (pisownia oryginalna): „Panie Prawniku, może pan odwiedzi dziadowstwo jakie teraz budują deweloperzy. Jest dużo ale śmieciowata jakość, wciskanie ludzi we wspólnoty mieszkaniowe, domy pełne wad, zagrzybione, bez wentylacji i jeszcze z kredytem […]

Jakiś czas temu pisałam, czym jest cesja (przelew) wierzytelności na bank – stanowiąca zwykle jedno z zabezpieczeń umowy kredytu. . Jeśli będziesz zawierać taką umowę przelewu (cesję) z bankiem, w jej treści pewnie napotkasz postanowienie w rodzaju: „Cedent oświadcza, że w umowie łączącej go z dłużnikiem wierzytelności nie ma klauzuli wyłączającej lub ograniczającej możliwość przelewu […]

…odczytano, przyjęto i podpisano

Joanna Marska-Romaniszyn    11 października 2014    Komentarze (4)

Dzisiaj napiszę o jednej z najpopularniejszych formułek, które spotyka się w umowach wszelkiego typu. Czyli o nieśmiertelnym zapisie dodawanym na końcu niejednej umowy: „Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano”. Co to znaczy i skąd się to wzięło? . Jeśli zawierałeś kiedykolwiek umowę w formie aktu notarialnego, to może zwróciłeś uwagę na to, że na końcu […]

Służebność przejazdu i przechodu – co to jest

Joanna Marska-Romaniszyn    13 lipca 2014    Komentarze (4)

Nadszedł czas upałów i mój komputer dosłownie dostaje udaru słonecznego. W efekcie umieszczenie kolejnego wpisu na blogu staje się nie lada wyzwaniem – mam nadzieję, że teraz, gdy będzie trochę chłodniej, nadrobię zaległości. Dzisiaj postaram się wyjaśnić, czym jest prawo zwane służebnością przechodu i przejazdu (albo na odwrót: służebnością przejazdu i przechodu). . Czytając wzory […]

Klauzule niedozwolone: jednostronny odbiór mieszkania przez dewelopera

Joanna Marska-Romaniszyn    19 czerwca 2014    Komentarze (2)

Jednym z najważniejszych obowiązków dewelopera, poza obowiązkiem przeniesienia na Ciebie własności mieszkania czy garażu, jest przekazanie Ci tego lokalu. Przekazanie lokalu zostanie potwierdzone protokołem odbioru (protokół odbioru nosi niekiedy nazwę „protokół wydania” czy „protokół zdawczo-odbiorczy”, ale w ustawie deweloperskiej jest mowa o odbiorze). W protokole tym opisane zostaną m.in. wady, które zauważysz podczas odbioru. Chodzi […]